Jag kan inte välja distans eller klass som jag önskar

Har du skrivit riktigt födelsedata? Och är du i rätt ålder för distansen?

Varför ska jag logga in för att registrera en anmälan?

Om du loggar in så vi kan försäkra oss att din anmälan görs med din riktiga deltagarprofil. Detta gör bland annat att vi kan spara dina resultat under din deltagarprofil. Och det är nödvändigt i de fall då resultat räknas samman i serier.

Hur betalar jag min anmälan?

Direkt när anmälan är slutförd så skall du få en faktura till din e-post som du kan betala i Internetbanken på vanligt sätt. Kontrollera så att det blir betalt till rätt kontonummer och ange OCR-nummer så att vi kan koppla betalning mot ratt faktura.

Vad sker om jag inte betalar fakturan inom förfallotiden?

Fakturan har vanligtvis 5 dagars betalningstid, om du inte betalar inom rätt tid så kommer du bli påmind på följande sätt:
5 Dagar efter förfallodag får du ett SMS och en e-post med påminnelse att fakturan inte är betald. Denna e-post innehåller allt du behöver för att kunna betala fakturan. I detta skede utgår ingen påminnelseavgift.
Har du inte betalat 16 dagar efter förfallodag kommer vår samarbetspartner på fordringar, Lindorff sända dig ett brev med posten. Det blir pålagt 67 kr i påminnelseavgift. Du skall dp betala hela det belopp som står i påminnelsebrevet (alltså inklusive påminnelseavgift).
Blir påminnelsebrevet inte betalt kommer kravet följas upp vidare av Lindorff.