Jeg får ikke valgt den øvelsen eller klassen jeg ønsker

Har du oppgitt riktig fødselsdato? Og er du i riktig aldersgruppe for øvelsen?


Hvorfor bør jeg logge meg inn for å registrere en påmelding

Hvis du logger deg inn er vi sikre på at din påmelding blir registrert med riktig utøverprofil. Dette gjør det blant annet mulig å samle dine resultater under din utøverprofil. Og det er helt nødvendig for at dine sammenlagt resultater skal bli riktig hvis du deltar i flere arrangement som gir sammenlagt resultat (f.eks. "tripler").


Hvordan betaler jeg for påmeldingen?

Når du melder deg på vil du motta en faktura på epost som du kan betale i nettbanken på helt vanlig måte. Husk å oppgi riktig kontonummer. Og så er det meget viktig at du oppgir KID, slik at din innbetaling kan kobles mot riktig faktura.


Hva skjer hvis jeg ikke betaler fakturaen til rett tid?

  • Fakturaen har vanligvis forfall 5 dager etter påmelding. Hvis du ikke betaler til rett tid vil dette bli fulgt opp på følgende måte:
  • 5 dager etter forfall vil du motta en SMS og en epost som minner deg om at fakturaen er forfalt. Denne eposten inneholder alt du trenger av informasjon for å betale fakturaen. Det påløper ingen purregebyr med epost og SMS påminnelsen.
  • Hvis du fortsatt ikke har betalt 16 dager etter forfall vil vår samarbeidspartner på innfordring, Lindorff sende deg et purrebrev i posten. Det vil da påløpe purregebyr på 67 kroner. Du må da innbetale beløpet som står på purrebrevet (altså inkludert purregebyret).
  • Hvis purrebrevet heller ikke blir betalt vil kravet bli fulgt opp videre av Lindorff.


Jeg har mottatt en purring på en faktura - men jeg betalte kontant til arrangøren. Kan jeg se bort fra purringen?

Hvis du har betalt kontant til arrangøren må du ta kontakt med arrangøren for å få arrangøren til å registrere at du har betalt direkte. Alternativt må du oversende dokumentasjon på at det har skjedd en slik direktebetaling.


Jeg har ikke mulighet for å delta i arrangementet. Kan jeg se bort fra fakturaen?

Når du melder deg på et arrangement inngår du en bindende avtale med arrangøren. EQ Timing følger opp betaling av fakturaer på vegne av arrangøren. Kreditering av fakturaen kan kun initieres av arrangøren. Dersom du mener å ha en legitim grunn til å ikke betale fakturaen må du kontakte arrangøren for å avklare dette. Konferer også med arrangørens betingelser som du vanligvis finner på arrangementets webside.


Min arbeidsgiver skal betale startkontingenten for meg. Hvordan løses det?

Når du melder deg på vil du motta en faktura. Denne kan du videresende til arbeidsgiveren. Men husk at det er du som inngår en avtale med arrangøren når du melder deg på. Så hvis fakturaen ikke blir betalt til rett tid av arbeidsgiveren vil du motta purringer som du må videreformidle til arbeidsgiveren for å unngå at du pådrar deg uønskede kostnader med purregebyr og eventuelle inkassoomkostninger.