Bindande anmälan

Anmälning till detta arrangemang är bindande. Det betyder att det uppstår en betalningsförpliktelse när du anmäler dig. Du kommer med på arrangemangets deltagarlista så snart din anmälan är slutförd även om du inte har betalt din anmälan. Du får en faktura tillsänt på e-post som skall betalas inom 5 dagar. Vid utebliven betalning varpå vi blir tvungna att sända påminnelse tillkommer det påminnelseavgift. Det är ingen återbetalning av startavgift vid skada eller sjukdom om inte arrangörens villkor säger annat.

I samband med anmälan så ingås ett avtal mellan dig och arrangören. EQ Timing administrerar anmälan och betalningar på uppdrag av arrangören, och är inte avtalspart. Eventuella frågor mellan deltagare och arrangör vid ex. inställt arrangemang eller bristande leverans av avtalet hanteras direkt mellan arrangör och deltagare.

Personupplysningar
För att kunna leverera resultatlistor med högsta kvalitet och för att kunna erbjuda dig som deltagare den bästa service så måste vi lagra en del data om dig i vår databas. Utöver namn och klubb behöver vi spara kön, födelsedata mm så att du hamnar i rätt åldersklass på resultatlistorna. Vi använder också födelsedata för att hålla vårt deltagarregister fritt från dubbletter så att du kan finna dina resultat från flera arrangemang.

Kontaktinformation som adress, mobiltelefonnummer och epostadress är nödvändiga för att kunna:
  • Sända dig anmälningsbekräftelse, faktura och startbevis
  • Sända dig SMS med information om startnummer, starttid allt för att underlätta när väl nummerlappsutdelning sker innan tävling
  • Sända dig annan relevant information rörande arrangemanget
Dina kontaktuppgifter sparas av EQ Timing enbart för dessa ändamål och av arrangören vars arrangemang du anmäler dig till. Informationen kommer inte bli vidaresålt eller tillgängligt till tredje person.

Vid anmälan samtycker du till följande
  • Arrangör får tillgång till den kontaktinformation som är nödvändig för att kunna sända dig information relaterat till arrangemanget för att kunna ge dig bäst möjliga service.
  • Ditt namn, klubbtillhörighet och åldersklass publiceras i resultatlistor och deltagarlistor
  • Dina resultat kan användas för seedning i andra arrangemang du deltar i.
  • Det kan tas foton av dig på arrangemanget. Genom din anmälan godkänner du att dessa bilder kan läggas ut på arrangemangets websidor och resultatlistor under och efter arrangemanget.