Registreerimine on siduv
Sellele sündmusele registreerudes nõustute üldtingimustega. Maksekohustus tekib peale registreerumist. Teie nimi ilmub osalejate nimekirja ka siis, kui te pole veel registreerimise eest tasunud. Mõnele üritusele regitreerimiseks on kohustus eelnevalt krediitkaardiga tasuda, teistele üritustele registreerudes saate valida arvega tasumise võimaluse. Sellisel juhul saadetakse arve teie emailile koheselt peale registreerimise teostamist. Arve tuleb tasuda viie päeva jooksul. Kui arvet ei tasuta õigeaegselt lisandub meeldetuletuse tasu.

Registreerimistasu ja litsents pole tagastatavad

Üritusele registreerudes sõlmite lepingu ürituse korraldajaga. ChampionChip Eesti OÜ haldab registreerimisi ja maksete teostamisi ürituse korraldaja ülesandel. ChampionChip Eesti OÜ ei ole lepingu osapool. Vaidluste korral, näiteks ürituse ärajäämise puhul, tuleb erimeelsused lahendada koostöös ürituse korraldajaga.

Isikuandmete kaitse
Selleks, et pakkuda parima kvaliteediga tulemuste teenust ning parimat teenindamist, peame säilitama enda andmebaasis mõningaid andmeid teie kohta. Lisaks teie nimele säilitame informatsiooni teie spordiklubi, soo ning sünni kuupäeva kohta. Eelnevaid andmeid kasutame selleks, et eristada samanimelisi osalejaid . Sellega tagame teile õige vanuseklassi erinevate ürituse tulemustes.

Säilitame teie kontaktandmeid, nagu email, mobiiltelefoni number ja postiaadress, selleks et:
• Saata teile registreerimise kinnitus ja arve
• Saata olulist infot rinnanumbri, stardiaja ning stardimaterjalide jaotamise kohta
• Saata olulist teavet ürituse kohta
Teie kontaktandmeid hoitakse andmebaasis ainult ChampionChip Eesti OÜ ja antud ürituse korraldaja tarvis ning ei ole kättesaadav kolmandatele osapooltele (sealhulgas teiste ürituste korraldajatele).

Registeerudes üritusele nõustute järgnevate tingimustega
• Ürituse korraldajal on ligipääs teie kontaktandmetele, et saata teile üritusega seonduvat olulist teavet. See on oluline selleks, et korraldaja saaks teile pakkuda parima kvaliteediga teenust.
• Teie nimi, klubi ja vanuseklass avaldatakse osalejate nimekirjas ja tulemuste protokollis.
• Teie tulemusi saab kasutada teiste ürituste stardigruppide moodustamisel, kui te soovite osaleda.
• Teid võidakse pildistada ürituse jooksul. Pilte võidakse avaldada ürituse kodulehel ning tulemuste protokollis ürituse ajal ja peale seda.