Sykkel-lisensens instruks

Mer info finner du under info om lisens på www.sykling.no under lisenser, eller i følgende lenke https://www.sykling.no/article/info-om-lisens
Ev. direkte på EQtiming sin informasjonsside for lisens - Her

Lisens er obligatorisk for å delta i alle ritt i Norges Cykleforbunds terminliste. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for all trening og konkurranse på sykkel, eller trening med hensikt å bli en bedre syklist (også til/fra jobb), samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Andre fordeler er økt dekning av reiseutgifter ved skade og en romsligere dekning ved tannskader.
NB! Lisensforsikringen dekker ikke konkurranser utenfor Norges Cykleforbunds terminliste.
Se lisensvilkår her.

I tillegg vil du sammen med din lisens for 2020 gis muligheten å tegne en sykkelforsikring gjeldende over hele Europa. Dette er en enestående forsikring som dekker sykkel under trening og i ritt. Valget vil da det er klart finnes sammen med din lisensbestilling på din «Min Side».

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for klubbmedlemmer med helårslisens sammenlignet med engangslisensløsere. Ved å være medlem i en sykkelklubb vil man samtidig kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold, og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Ønsker deg lykke til med videre sesongforberedelser.
NCF ved Thomas Dahlsrud

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:
  1. Bruk tilsendt hurtiglenke som tar deg til et ferdig utfylt registreringsbilde.
  2. Alternativt kan du bruke denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.
  3. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
  4. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
  5. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  6. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din Min Side, som du når med denne lenken. På Min Side din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.
Klikk her for flere detaljer om løsningen.


Trenger du hjelp?
Kontakt EQ Timing kundeservice
participant@eqtiming.com, telefon 61159020