Sykkellisens

Hvilken lisenstype skal du velge?

Når du registrerer lisensen din vil du først bli bedt om å oppgi fødselsdato.  Etter at du har oppgitt fødselsdato får du oversikt over hvilke lisenstyper som er tilgjengelig for din aldersklasse.  Det opp til deg selv om du ønsker standard eller utvidet (EXT) lisens. Lisenser med utvidet forsikring/EXT er gyldige i alle terminfestede ritt, mens den noe rimeligere basislisensen er gyldig i tur- og trimritt

Hvis du er mellom 30 og 49 år kan du velge mellom Elite-lisens og Master lisens.  Elite-lisens er for aktive ryttere som skal delta i ritt på høyeste nasjonale nivå.  Dersom du velger elite-lisens velger du samtidig bort all mulighet for å delta i ritt med veteran-klasser.

Dersom du er 50 år eller eldre, og likevel mener du skal ha elite-lisens må du søke NCF om dispensasjon.

Les mer om ulike lisenstyper og hva forsikringen dekker her.