Sykkellisens

Hvilken lisenstype skal du velge?

Når du registrerer lisensen din vil du først bli bedt om å oppgi fødselsdato.  Etter at du har oppgitt fødselsdato får du oversikt over hvilke lisenstyper som er tilgjengelig for din aldersklasse.  
Her er en oversikt over alternativene: Lisens