Om Bli Sprekere

Les mer om Bli Sprekere og de ulike timene på vår nettside http://blisprekere.no/vestfold/ 

Våre instruktører er utdannede fysioterapeuter og veileder deg gjerne på teknikk!