Deltakelse på eget ansvar.
Påmeldingsgebyr refunderes ikke.
Ved påmelding godtar du at arrangør har tillatelse til å publisere bilder og video fra løpet på nett og papir.