Påmelding

HJELM ER PÅBUDT, TRAFIKKREGLER SKAL FØLGES. Sikkerhetsinstruks er satt opp i startområdet. Les og følg denne. Brudd på instruksen kan medføre diskvalifikasjon fra rittet og fratrekk av oppmøtepoeng i k-ritt cupen. Forsikring: Deltageravgiften eller medlemskap i TBIK dekker ikke forsikring av rytter. TBIK tilbyr helårs ulykkesforsikring for medlemmer av bedriftsidrettslag og kan tegnes via Bedriftsidretten. Også i år vil GSK (Grenland Sykleklubb) formelt stå som medarrangør av samtlige k-ritt. Dette betyr at k-rittene står i den lokale terminlista til NCF (Norges Cykleforbund) og at helårslisens gjennom en sykleklubb vil gjelde i krittene. Aktive under 30 år tillates ikke i k-rittene: Utøvere som er ansatt i en bedrift og medlem av et bedriftsidrettslag tilknyttet TBIK kan derimot stille på k-rittene uavhengig av alder og om du er aktiv. Er du aktiv under 30 år og ikke er ansatt i en bedrift kan du altså ikke delta.

Bli med på årets sykkelkarusell i Grenland.

Hele 16 ritt både landevei og terreng.

For mer informasjon og påmelding: Sykkelkarusellen Grenland (bedriftsidretten.no)