Ved endrede smittevernregler som medfører avlysing forbeholder arrangøren retten til å beholde deler av startkontingenten for å dekke faktiske kostnader.

Etter dagens regler vil løpet vil bli arrangert med puljer a 200. Endring i starttider må påregnes og gir ikke rett til refundering av startkontingent. Vi oppfordrer deg til å følge med og holde deg oppdatert på Trening UTE sin nettside for Grønliåsen Rundt: http://www.treningute.no/gronliasenrundt