Selv om vi har fokus på sikkerhet, vil vi understreke at deltakelse skjer på eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell /skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementet.