Vennligst les nøye gjennom vilkårene.

1. Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade etc.

2. Avlysning

Ved avlysning av Svalbard Skimaraton før arrangementsdagen kan arrangør beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

3. Bankett

Kostnader til bankett vil ikke bli refundert ved sykdom eller avlysning av arrangement.

4. Personopplysninger

Ved påmelding til Svalbard Skimaraton samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister som også blir lagt ut på nettet. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Kontaktinformasjon, som e-postadresse, vil bli benyttet for å sende deg relevant informasjon i forkant av arrangementet

Påmeldingen innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider. Bildet vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. Bildene vil også kunne bli videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter for bruk blant annet i plakater, brosjyrer m.m. herunder reklameformål.

5. Generelle bestemmelser for Svalbard Skimaraton

Rennet blir arrangert etter NSF og FIS sine regler. Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler. Se reglement på våre hjemmesider: www.svalbardturn.no

6. Lisens

Skiforsikring/engangsforsikring er påkrevd for alle norske deltakere

fra 13-70 år. Se for øvrig www.skiforbundet.no for informasjon om lisensordningen og priser. Forsikring for avbestilling og bortkommet utstyr må den enkelt tegne selv.