Om du har frågor om arrangemanget så kontaktar du arrangören.

Om du har problem med anmälning eller har frågor om fakturor och betalning så kontaktar du:

EQ Timing AS
Solvikvegen 15
2843 Eina
Norge

Telefon: +46 101 989 360
E-post: participant@eqtiming.com

Även svensk kundsupport nås genom ovanstående kontaktuppgifter