Skarverennets betingelser

Generell informasjon om Skarverennet 2020
Skarverennsløypa fra Finse (konkurranseklasser og trim) til Ustaoset er 37 km og fra Haugastøl(kun trimklasse) til Ustaoset 25 km. Det er påbudt å gå med sekk som skal inneholde varmt tøy, mat og drikke. Det er ikke tillatt med hund eller pulk i løypa. Det er ikke bilvei frem til Finse.

ALL påmelding til Skarverennet skal gjøres via vår nettside www.skarverennet.no
Påmeldingen er bindende. Ingen del av påmeldingsavgiften vil bli refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta, f eks sykdom.

Personopplysninger
Ved påmelding til Skarverennet, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i deltager- og resultatlister, som også blir lagt ut på nettet slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg, som arrangøren har tatt eller som vi får tilsendt fra andre, kan legges ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Bildene vil inngå i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. Bildene vil også kunne benyttes for, og eller videresolgt til, aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter for bruk blant annet i plakater, brosjyrer m.m., herunder til reklameformål.

Lisens/forsikring
Alle løpere i trimklassen har i sin startkontingent betalt ei ulykkesforsikring, for uhell under rennet.

Konkurranseløpere som ikke har helårslisens må kjøpe en engangslisens. Prisen på denne kommer i tillegg til påmeldingsavgiften. 
Dersom du har FIS Code skal denne også registreres. Seeding til rennet settes opp etter liste 7, DI punkter, fra FIS i 2019/20.

Eventuell skade skal meldes på eget skjema til Norges skiforbund, se under OM RENNET. 
Forsikring for avbestilling og bortkommet utstyr må den enkelte tegne selv.

KLASSER
Konkurranseklassene, med tidtaking, er for deltakere f.o.m. 15 år. NSFs klasseinndeling. Alder regnes pr 31.12.2020. Konkurranseklassene går i fristil. Dersom du er registrert med feil navn eller klasse medfører det automatisk diskvalifikasjon. Det er tog kapasiteten som regulerer antall deltagere i konkurranse klassene. Derfor er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder ved påmelding.

I TRIM klassen kan du registrere deg og velge inntil 6 plasser på samme tog. Navn skal du registrere mens du fullfører påmeldingen etter å ha fått tildelt plass fra ventelista.  
Trimklassen, her er nedre alder 10 år pr 31.12.2020. Dette er foresattes ansvar å følge. 

STARTTIDER
Konkurranseklassene:
Ungdom jenter, jr kvinner og senior kvinner kl 11.30, 
Ungdom gutter, jr menn og senior menn ca kl 11.45. 

Trimløpere fra Finse kan starte fortløpende etter at første tog ankommer Finse kl 06.57 og frem til kl 11.45. Løpere som starter før kl 06.57 og etter kl 11.45 er ikke å anse som deltakere i rennet.

Trimløpere fra Haugastøl starter fortløpende mellom kl 08.30 og kl 12.30.

BETALING
Etter fullført påmelding får du en e-post med faktura/betalingsinformasjon.  Fakturaen betales i nettbank innen 5 dager.  Husk å oppgi riktig KID nummer ved betaling.  Påmeldingen er bindende, og unnlatelse av betaling fritar ikke for dette.  Dersom fakturaen ikke betales ved forfall vil du motta påminnelse på SMS og epost.  Dersom fakturaen fortsatt ikke betales vil purregebyr og eventuelt inkassoomkostninger påløpe.

PÅMELDING og STARTKORT
Påmeldingen åpner i trimklassen 14. oktober, se info på vår web side.
Konkurranseklassen åpner 25. november.

Påmeldingen går i to trinn. Først registrerer du epostadresse og antallet plasser du ønsker (samt påstigningssted tirsdag 15. oktober). Deretter foretas det tildeling av plasser etter førstemann til mølla-prinsippet. Dersom du får tildelt plass vil du motta en bekreftelse med lenke som du bruker for å fullføre påmeldingen. Denne lenken MÅ du ta vare på! Hvis du ikke får tildelt plass i første tildeling vil du motta bekreftelse om at du er plassert på venteliste. 

Du må fullføre påmeldingen innen 6 timer. Fullfører du ikke påmeldingen innen fristen utløper vil du miste plassen. Den vil da bli tildelt til deltakere på ventelisten.

Fra 21. oktober kan du gå inn på din side og legge inn navn og øvrig informasjon.
Du får så, i mars 2020, en ny e-post med startkort. På startkortet står det hvor du skal hente ditt startnummer evt om du får dette til sendt. Startkortet kan brukes/skannes kun en gang.

Deltakerlistene på vår webside blir fortløpende oppdatert fra desember 2019. 

ENDRINGER
Du kan selv legge inn eller endre navn og adresse fra 21. oktober og frem til 17. april, men ikke endre klasse og tog.

KJØP/SALG
Skarverennet har bindende påmelding, men du som deltaker kan selge ditt startnummer dersom du ikke skal bruke det. Salg gjør du ved å gå inn på www.eqtiming.me 
Logg deg inn med brukernavn og passord til MIN SIDE. Følg så anvisningen på skjermen. Det påløper et overføringsgebyr, kr 100, som kjøper må betale. Han/hun får en faktura på det på sin e-post adresse. Veiledning for kjøp/slag ser du her.

BETINGELSER
Ved påmeldingen, aksepterer deltakerne de betingelser og forutsetninger som her er beskrevet.

Har du spørsmål i forbindelse med Skarverennet?
Telefon 32 09 51 50 
Web-sider: www.skarverennet.no her kan du lese mer om Skarverennet og andre av Geilo ILs arrangementer.

HER FØLGER NOEN OPPLYSNINGER SOM GJELDER VED EN EVT AVLYSNING 
(Dette i henhold til NSFs Fellesreglement, vedtatt i Skistyret 29.08.2017)

Hva er startkontingentdelen?
Påmeldingsavgift (se priser på vår web side under PÅMELDING) minus registreringskostnader, transportutgifter, deltakeravgift og lisens.
I Trim klassen er startkontingentdelen kr 700.
I konkurranseklassen er startkontingentdelen kr 800.

Transportutgifter:
Ingen del av dette blir tilbakebetalt ved avlysning.

Ved avlysning på renndagen:
Ved avlysning i løpet av renndagen, (forståes også med kvelden og natta før),  på grunn av plutselig oppståtte vær-/eller klimatiske forhold eller annen “force majeure”, beholder arrangøren hele påmeldingsavgiften.

Ved avlysning før renndagen:
Ved avlysning før renndagen tilbakebetales: 
I trimklassen 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift kr 20 og lisens kr 60.
I konkurranseklassene 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift kr 30 og evt engangslisens.