RedBull Ragnarok deltakerbetingelser

VELKOMMEN I RAMPELYSET!

Generelt deltakeransvar
 

  1. Jeg forstår at deltakelsen min innebærer en viss risiko. Jeg bekrefter likevel at verken arrangøren, Red Bull GmbH («Red Bull») eller tilknyttede selskaper kan lastes dersom jeg pådrar meg noen form for skade. Jeg bekrefter at jeg er innehaver av en gyldig personlig ansvars- og skadeforsikring som dekker deltakelsen. Dersom jeg skulle komme til å påføre andre personskade eller skade på andres eiendom, står jeg personlig ansvarlig, og vil påse at verken arrangøren, Red Bull eller tilknyttede selskaper vil lide noen form for skade i så henseende.                                                                                                                                                   
  2. For min egen og for andres sikkerhet, godtar jeg å følge arrangørens konkurranse- og sikkerhetsregler. Jeg har kontrollert at utstyret mitt fungerer og er egnet arrangementet, og er innforstått med at jeg må gjennom en utstyrs- og/eller sikkerhetssjekk før start. Jeg er også innforstått med at jeg når som helst kan bli nektet deltakelse av arrangøren.                                                                                                                              
  3. Red Bull eller tilknyttede tredjeparter med tillatelse kan ta opp og benytte lyd- og videoopptak og stillbilder («Materiale») fra arrangementet, og navnet mitt, bilder av meg, opptak av stemmen min, tilstedeværelsen min, prestasjonene mine, samt biografisk materiale kan benyttes til hvilke formål som helst (være seg kommersielle, i markedsføring eller til andre formål), i alle typer medier uten tidsbegrensning.                                                                                                                                                          
  4. Red Bull har tillatelse til å benytte, kringkaste, vise, presentere, gjenbruke og/eller gjøre offentlig tilgjengelig alle former for opptak i alle typer medier, inkludert men ikke begrenset til i radio, på TV og kino, under arrangementer, gjennom dataoverføringer og på Internett. Red Bull står fritt til å redigere, legge inn avbrudd, klippe i eller gjøre andre endringer og benytte dette redigerte materialet uten begrensninger. Videre har Red Bull tillatelse til å overføre disse rettighetene til en hvilken som helst tredjepart. Jeg forstår at jeg ikke har rett til å godkjenne noe av dette materialet. Jeg forstår jeg ikke har noen rett til å bli omtalt som deltaker i arrangementet, og at jeg ikke kan forvente å motta økonomisk kompensasjon om jeg skulle bli del av noen som helst form for materiale tilknyttet arrangementet.      
  5. Jeg har tillatelse til å benytte eget kamera under arrangementet i den hensikt å produsere innhold for Red Bull («Utøverinnhold») og benytte slikt utøverinnhold i privat øyemed, det vil si utelukkende på nettsiden min og i sosiale medier. Denne tillatelsen gjelder til den oppheves av Red Bull. Jeg vil stille til rådighet slikt utøverinnhold for Red Bull i tilsvarende omfang som beskrevet ovenfor på et ikke-eksklusivt grunnlag, og vil ikke overlate noen form for eksklusivitet i dette utøverinnholdet til tredjeparter.                            
  6. Red Bull eller tredjeparter med tillatelse, har rett til å samle inn teknisk informasjon om prestasjoner (som fart, svevetid, G-krefter og posisjonsdata) og til å benytte denne type data som definert ovenfor, så fremt innsamlingen av denne type data ikke kan påvirke konkurranseresultatene. Persondata (som pulsmålinger og tilsvarende data) vil kun bli samlet inn med min eksplisitte tillatelse.