Fornebuløpet's Force majoure / Avlysning

Arrangør kan avlyse løpet på kort varsel pga. force majeure. Dersom arrangementet blir avlyst på grunn av force majeure vil løpet ikke bli arrangert på ny dato. Neste løp vil finne sted et år senere. I dette tilfellet vil ikke startkontingent eller tilleggsbestillinger bli refundert. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader deltakeren har i forbindelse med arrangementet dersom løpet må avlyses på grunn av force majeure.