Påmeldingen er bindende. Startkontingenter refunderes ikke ved avlysing eller avbrutt arrangement. Dette gjelder for eksempel hvis rennet blir avlyst på grunn av uvær eller dårlige snøforhold.


Selv om påmeldingen åpner for at barn kan gå de lengste løypene, anbefaler vi at foresatte vurderer om barna kan gå alene eller om de bør ha følge.

Løpere er selv ansvarlig for å kle seg etter forholdene. Vi anbefaler spesielt løpere i lengste løype om å vurdere behov for ekstra varme klær.

VIKTIG: Arrangørene av Filefjellrennet er en liten gruppe frivillige. Vi har ikke anledning til å overvåke hele renntraseen underveis i arrangementet. Deltakelse skjer derfor PÅ EGET ANSVAR.