Avlysningsregler

 
 
FULL REFUSJON VED COVID-19-AVLYSNING

Vi refunderer deg 100% av påmeldingskostnadene, eller gir deg muligheten for overflytting til Inga-låmi 2022, dersom covid-19 fører til avlysning eller en begrensning slik at du ikke får startplass. Dersom nasjonale eller lokale retningslinjer begrenser antall deltakere, vil «første-kvinne-til-mølla»-prinsippe gjelde. Vi  jobber med flere løsninger slik at alle som ønsker skal kunne gå Inga-låmi.


ANNEN AVLYSNING

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.


PERSONOPPLYSNINGER
Ved påmelding samtykker du at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i personvernerklæringen (les denne her).