Ved avlysning pga endrede smittevernregler vil intil halvparten av startkontingenten kunne bli tilbakeholdt av arrangør.