Arrangør betingelser

TBIK tar ingen lisens for å delta, alle deltar på eget ansvar.

Arrangør har rett til å ta bilder for bruk på sosiale medier og hjemmeside.