1.INTRODUKSJON

Informasjonen under forklarer hvordan Red Bull Janteloppet, heretter kalt ”Janteloppet”, håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i henhold til dette. Denne informasjonen er rettet mot:
- De som deltar i konkurransen vår.
- Partnere eller sponsorer som besøker vår hjemmeside eller våre sosiale medier-plattformer.
- De som deltar i våre markedsføringsaktiviteter eller forbrukerundersøkelser.
- De som på hvilken som helst måte kommuniserer med oss, for eksempel via kundeservice.

Ditt personvern er viktig for oss. Det er derfor i vår interesse at personopplysninger samlet inn om deg er lagret og behandlet på en trygg og sikker måte og i henhold til personopplysningsloven.

Vi anbefaler at du leser denne informasjonen nøye. Hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet så er du velkommen til å kontakte oss. Vår kontaktinformasjon finner du nederst i denne teksten.


2. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger utgjør all informasjon som kan kobles til deg direkte eller indirekte (det vil si sammen med annen informasjon), slik som navn, adresse, bilde, personnummer eller IP-adresse.


3. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Påmelding til løpet
Når du melder deg på konkurransen vår så behandler Janteloppet den følgende informasjonen som du sender til oss:
- Navn, kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, adresse og kontaktinformasjon.
- Informasjon spesifikt for løpet, slik som klubbmedlemskap.
- Betalingsinformasjon og betalingshistorikk.

Som en påmeldt deltager blir du tildelt et unikt kundenummer (EQ-timing ID) og senere et startnummer.

Janteloppet kan håndtere dine personopplysninger for å:
- Identifisere deg som deltager, for eksempel i kundeservice og ved tidtaking.
- Opprette startliste og resultatliste.
- Føre statistikk over antall deltakernasjoner.
- Gjennomføre betaling av påmeldingsavgift og andre tilleggstjenester.
- Kontakte deg (epost eller lignende elektronisk kommunikasjon) før, under og etter løpet.
- Kontakte deg (epost eller lignende elektronisk kommunikasjon) etter løpet for å sende deg film og bilder av deg selv fra konkurransen.
- Markedsføre våre tjenester og produkter, for eksempel via epost.
- Føre statistikk fra våre konkurranser.

Juridisk grunnlag for håndtering: Deltageren gir Janteloppet sitt samtykke i forbindelse med påmeldingsprosessen. Støttet av en interessebalanse bruker Janteloppet deltagerinformasjon til statistikk, personlige tjenester, markedsføring av konkurransen samt å sørge for sikker betaling.

Oppbevaringstid: Vi lagrer informasjon om deg og din deltagelse helt til du trekker tilbake ditt samtykke. Vi bruker blant annet denne informasjon som grunnlag for konkurransestatistikk.

Når du vil kommunisere med oss kan du velge å kommunisere med Janteloppet på forskjellige måter, slik som sosiale medier, telefon og epost.

Når du kommuniserer med oss håndterer vi informasjon om deg, sendt inn av deg, slik som:
- Navn og kontaktinformasjon.
- Informasjon om din mening, ditt spørsmål eller budskap.

Vi håndterer dine personopplysninger for å kunne:
- Svare på spørsmål om temaet ditt, slik som å løse problemer, behandle klager og spørsmål om konkurransen.
- Forbedre våre tjenester og informasjonen som vi tilbyr og publiserer på vår hjemmeside.

Juridisk grunnlag for håndtering: Vi håndterer dine personopplysninger på grunn av vår, og din, berettigede interesse i å løse saken din (interessebalanse).

Oppbevaringstid: Vi lagrer dine personopplysninger opptil 24 måneder etter at saken er løst, for å sikre sporbarhet av din kommunikasjon med oss.

Når du bruker Janteloppets internettsider
Når du besøker våre internettsider håndterer vi
- Informasjon om hvordan du samhandler med og bruker vår hjemmeside, gjennom Google Analytics.
- Informasjon om ditt besøk på våre internettsider, gjennom såkalte informasjonskapsler.

Vi håndterer dine personopplysninger for å kunne:
- Tilby digitale verktøy og tjenester.
- Tilby støtte når du opplever tekniske problemer.
- Vedlikeholde, teste og forbedre våre digitale verktøy og tjenester.
- Oppdage og forhindre sikkerhetsrisikoer, slik som virusangrep.

Juridisk grunnlag for håndtering: Vi håndterer dine personopplysninger støttet av en interessebalanse basert på vår berettigede interesse i å vedlikeholde, teste og forbedre våre digitale tjenester.

4. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med håndteringen eller så lenge vi er påbudt å gjøre det ved lov. Deretter blir informasjonen din slettet eller anonymisert på en trygg måte, slik at den ikke lenger kan knyttes til deg.

5. TIL HVEM KAN VI GI TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Janteloppet kan dele din personlige informasjon til de følgende kategoriene mottakere:
- Leverandører (innen EU/EØS) som hjelper Janteloppet til å tilby IT-tjenester for kontoadministrasjon, påmelding og betalingsløsninger.
- Eksterne tjenesteleverandører som hjelper Janteloppet med kommunikasjonsløsninger som nyhetsbrev, deltagerundersøkelser og vitenskapelig forskning.
- Partnere eller sponsorer som kan tilby deg tjenester og tilbud.
- Andre mottakere når det kreves ved lov, andre juridiske grunner eller ved vedtak fra myndighetene.

Mottakere som håndterer personopplysninger på vegne av Janteloppet skal alltid inngå en personopplysningsassistent-avtale med oss slik at vi kan sørge for at dine personopplysninger blir håndtert på en korrekt og sikker måte.

6. HVORDAN VI BESKYTTER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Ditt personvern er viktig for oss, så sikkerhet er et viktig fokusområde. Vi tar forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med databeskyttelseslovgivning og etablerte retningslinjer for datasikkerhet. Det betyr at vi har rutiner og regler på plass rundt databeskyttelse, for eksempel å overføre opplysningene dine på en sikker måte og vi sørger for at ansatte kun har tilgang til opplysninger de trenger for utføre sitt arbeid.

7. OM INFORMASJONSKAPSLER

Janteloppet bruker såkalte informasjonskapsler på sin hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din. Vi bruker informasjonskapsler for tekniske årsaker for å lette opplevelsen av å bruke Janteloppets webtjenester. Informasjonskapsler brukes også til å måle trafikk på vår hjemmeside, og for statistikk.

Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler.

Alle nettlesere er forskjellige, men de fleste er utgangspunktet satt opp til å tillate oppbevaring av informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler kan du enten be nettleseren din varsle deg hver gang en hjemmeside ønsker å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din, eller du kan skru av lagringen av informasjonskapsler. Informasjon om hvordan dette gjøres finner du i nettleserens hjelp-funksjon.

8. DINE RETTIGHETER

Du har visse rettigheter i henhold til databeskyttelseslovgivningen:
- Tilgang til dine personopplysninger – du har rett til å motta bekreftelse på om vi håndterer dine personopplysninger og en oversikt over hva slags opplysninger vi håndterer.
- Å kreve korreksjon – du har rett til å kreve korreksjon av feilaktige opplysninger.
- Å kreve sletting – du har rett til, under visse omstendigheter, å kreve at dine opplysninger slettes.
- Motsette seg håndtering som baserer seg på vår berettigede interesse og håndtering for direkte markedsføring – du har rett til å motsette deg håndtering av dine personopplysninger eller sette begrensninger for håndteringen.
- Rett til dataportabilitet – du har rett til å kreve at dine personopplysninger flyttes fra oss over til et annet selskap, myndigheter eller organisasjoner. Denne retten er begrenset til informasjonen som du selv har sendt til oss.
- Hvis du ønsker å benytte deg av en av disse rettighetene kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen under.

Hvis du vil vite mer om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheter kan du lese mer på EUR-Lex: www.eur-lex.europa.eu

9. KONTAKTINFORMASJON
Janteloppet er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Red Bull Janteloppet, Mølleparken 4, 0459 Oslo. info@janteloppet.no.