App til Engangslisens.

NSF forenkler rutinene for innkreving av engangslisens. Engangslisens skal heretter betales gjennom Min Ski – appen.

ENGANGSLISENS – MIN SKI APP

NSF forenkler rutinene for innkreving av engangslisens. Engangslisens skal heretter betales gjennom Min Ski – appen.

For arrangøren medfører dette:

  1. Informer løpere som skal løse engangslisens om at de skal betale gjennom Min Ski app. (lastes ned gjennom App Store eller Google Play)
  2. Kontroller at engangslisensen er betalt ved at utøver viser kvitteringen i appen

På denne måten slipper arrangøren å drive kontant innkreving og innbetaling videre til NSF. Alt arrangøren behøver å gjøre er å kontrollere kvitteringen på løperens telefon ved henting av startnummer.

Det vil fortsatt være mulig å betale engangslisensen kontant til arrangøren, og arrangøren kan innbetale denne til NSF gjennom idrettsbutikken som tidligere. Vi oppfordrer imidlertid til at appen benyttes i størst mulig grad, da dette vil lette jobben for arrangørene betydelig. Bruk plakaten som er vedlagt i sosiale medier, på mail til utøvere og på arrangement.

Utøver som skal betale engangslisens

  1. Last ned Min Ski app fra App Store eller Google Play (ved første gangs bruk)
  2. Velg gren og finn skirennet
  3. Kjøp og betal engangslisens
  4. Du få et bevis i appen som vises til arrangøren av rennet