Priser frem til 12. mars:
kr 650 for voksne og kr 200 for barn.

13.- 18. mars (til kl. 17:59):
kr 800 for voksne og kr 200 for barn.

18.mars (fra kl 18:00) og 19. mars (renndagen):
kr 1000 for voksne og kr 250 for barn.