Premiering

PREMIERING

Alle deltakarar får medalje rett etter målpassering.

Premie (pokal) til dei 3 beste damer og herrer alle løp. Utdeling i målområdet når alle premievinnarar er i mål. 

I tillegg er det ein del gavepremiar som blir trekt på startnummer.