Klasseinndeling

 

Open: Denne klassen er for "elite" og her er det krav om helårslisens. Estimert tid: under 2 timer og 30 minutter. Start kl. 12.00.  

Turklasse: Denne klassen er for de aktive som ønsker å konkurrere og bli målt på tid. Ved påmelding velger du det tidsintervallet du regner med å bruke, under 2:30, 2:30-3:00 eller over 3 timer.  Dersom du ikke har helårs-lisens kan du kjøpe til engangslisens ved påmelding.  Tur er inndelt i aldersklasser. Starter puljevis fortløpende etter Open-elite.  Inndeling i startpuljer etter oppgitt tidsmål (egenseeding) og dato for påmelding.

Trim70: Denne klassen er for de som ønsker å sykle hele løypa, men ikke ønsker å bli målt på tid.  Start kl. 10:30

Trim40: Denne klassen er for de som ønsker å sykle en kortere løype, og ikke ønsker å bli målt på tid. Start kl. 11:00

Trim19: Denne klassen er for de som ønsker å sykle en kortere løype / rekruttløype, og ikke ønsker å bli målt på tid. Start kl. 11:15