Deltager info

Praktisk informasjon/regler:

Start nummer hentes i startområdet senest 30 min før din oppgitte starttid. Startnummer festes langt nede på ryggen lett synlig. 

Generelle bestemmelser for rittene
Rittene blir arrangert ihht. NCFs Reglement for turritt. Og vegtrafikklovens bestemmelser for arrangement på offentlig vei.

Påmelding er bindende
Påmelding er bindende, ingen refusjon.

Deltakelse i annen persons navn
Det er ikke tillatt å delta i ritt i annen persons navn (annens påmelding). Brudd på dette vil føre til diskvalifikasjon og kan føre til utestenging.

Personopplysninger
Ved påmelding og deltakelse i KCC ritt samtykker du i at ditt navn blir offentliggjort i start- og resultatlister på nettet. Persondata som registreres ved påmelding samt resultater vil bli lagret i tidtakers database og i databasen til nettstedet www.turritt.com.

Lisens (forsikring)

For å kunne delta i turritt godkjent av NCF, må gyldig helårslisens (løses gjennom klubb) være løst for konkurranseåret. Deltakere uten helårslisens må løse engangs turrittlisens før start.
Utenlandske statsborgere som ikke har helårslisens gjennom norsk klubb eller sin nasjonale klubb må også løse engangs turrittlisens..

 Avlysing
Ved avlysing av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten. Ved avlysing av rittet på rittdagen grunnet plutselig oppståtte uforutsigbare forhold er det ingen refusjon.

Turritt skal fremstå som et godt konkurransetilbud for bredden og en rekrutteringsport for de konkurranselystne. Her tas det tid og det lages rangerte resultatlister per aldersklasse. For å delta på turritt må du være 17 år eller eldre. 

Turrittreglement – reglene for klubbdrakt. Her har man lov til å kjøre for den bedriften man jobber i, OM KLUBBEN GODKJENNER DETTE.

Under §2 i Turrittreglementet for både landevei og terreng, står det:«Ryttere med helårslisens i klubb skal kjøre med klubbens drakt i alle konkurranser om ikke andre særskilte tilfeller er godkjent av klubben».«Deltakelse for kommersielle team- eller lagsammensetninger uten tilknytning til NCF er ikke tillatt».Altså – særskilte tilfeller er ikke en elite- eller expressgruppe.

Deltakernes forhold

a) Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm.

b) I fellesstart skal standard landeveissykkel benyttes. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt (jfr. NCF Utstyrsreglement).

c) Øreplugger med musikk eller kommunikasjon er ikke tillatt.

d) Vegtrafikkloven og rittreglement skal overholdes.

e) Alle deltakere plikter å stanse og yte bistand ved ulykke.

f) All hjelp/langing må skje på høyre side av veien, langing/hjelp fra kjøretøy i fart er ikke tillatt.

g) Følgekjøretøy er IKKE tillatt i turritt.

h) Forsøpling er ikke tillatt, avfall skal tas med og kastes på de steder arrangøren anviser.

 § 6 Straffereaksjoner ved reglementsbrudd Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger Vegtrafikkloven/rittreglement, kan arrangøren gi tidsstraff, diskvalifisere rytteren eller eventuelt nekte rytteren å starte. Hvis det foretas diskvalifikasjoner skal arrangøren umiddelbart orientere rytter, og innen 5 – fem – dager sende rapport til NCF. Rapporten skal inneholde rytterens navn og begrunnelse for diskvalifikasjonen. Ved reglementsbrudd fra arrangøren kan NCF ilegge bøter eller frata rettigheter til å arrangere fremtidige ritt. Ved reglementsbrudd fra rytter/rytters klubb kan NCF ilegge bøter eller foreta andre forføyninger.