Priser frem til 10. mars:
kr 650 for voksne og kr 200 for barn.

11.- 16. mars (til kl. 17:59):
kr 800 for voksne og kr 200 for barn.

16.mars (fra kl 18:00) og 17. mars (renndagen):
kr 1000 for voksne og kr 250 for barn.