Løpsinformasjon

Hove Max Hinderløype.

Det er en kort og en lang løype. Det er mulig å melde seg på lag eller løpe inviduelt.

Det vil bli arrangert et løp for barn 8-12 år.

Det vil være 5 min mellom hver puljestart og maks 30 stk pr pulje.

For å begrense kødannelse, har vi satt maks 10 deltakere pr lag.

Det er viktig at de som melder seg på lag, skriver laget sitt riktig og likt som de andre på laget.

Vi vil anbefale at en person fra laget melder på hele laget sitt slik at en sikrer at alle kommer på samme lag og starttidspunkt.

 

Vi vil arrangere en bankett på Castell fra klokken 19.00 for de som har betalt plass. I prisen på kr 250 vil det være inkludert mat. Her er det 18 års aldersgrense. Åpner for andre som vil være med å feire Hove Max klokken 20.00.