Informasjon

Søndag 21. mars blir det åpnet for løping i de to nye tunnelene som skal skape flyt i trafikken rundt Lagunen og Flyplassvegen.

Dette er eneste mulighet å komme seg gjennom Rå og Sørås-tunnelen til fots. 

Det kommer til å bli arrangert både 5 og 10 km, begge løypene blir kontrollmålt.
Begge distanser har start og mål i Rådalen ved utslaget av tunnelene.

Det blir 4 startpuljer med følgende starttider (forløpige)
Kl 10.45 : 5 km mosjon *
Kl 12.00 : 5 km konkurranseklasse/aktiv 
Kl 13.00 : 10 km konkurranseklasse/aktiv *
Kl 14.00 : 10 km mosjon 

* Skulle det bli åpnet opp for 500-600 deltagere i hver pulje kan det bli aktuelt å starter 5 km mosjon kl 12.15
og 10 km konkurranseklasse/aktiv kl 13.45. Dette også avhengig av påmeldingsinteressen.