Priser 2019

Priser frem til 10. mars: 
kr 650 for voksne og kr 200 for barn. 

11.- 16. mars (til kl. 17:59):       
kr 800 for voksne og kr 200 for barn. 

16.mars (fra kl 18:00) og 17. mars (renndagen):        
kr 1000 for voksne og kr 250 for barn.