Påmelding

Velg Oslos Bratteste for konkurranseklasser. Deltagere fordeles i startpuljer basert på selvseeding.

Velg Oslos Bratteste Flex for åpen klasse med valgfri starttid (tidligere Trimklasse). Her er det tidtagning, men ingen rangert resultatliste.