Strilaman Swimrun 2021

VIKTIG INFORMASJON.

Strilaman Swimrun er et makkerløp. Det betyr at du må finne en makker (mann eller kvinne) som du fullfører løpet sammen med.

Når du melder deg på så vil du først oppgi egne opplysninger, deretteropplysninger om din makker. Du betaler samlet for begge deltakere (700kr+adm gebyr)

Selv om vi har fokus på sikkerhet, vil vi understreke at deltakelse skjer på eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell /skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementet.