Påmelding

Husk å krysse avfor leiebrikke hvis du ikke har egen EMIT brikke. Busstransport velges i etter at du har meldt deg på landeveisrittet, finnes i påmeldingsbilde for lørdag.