Molde7topper 2021

Molde7topper er et 18 km langt sti/fjelløp som går på Moldes tak. Start og mål ved Romsdalsmuseet, en samlet stigning på 1400 høydemeter. Løpet går over toppene Tusenårsvarden (Moldeheia), Skolmelia, Såta, Frænavarden, Audunshø, Togeheia og Varden

I 2021 er også Molde7topper Ultra Trail Norgesmesterskap. For å delta i NM Ultra Trail må du være norsk statsborger og medlem i en klubb tilsluttet Norge Fridrettsforbund, for å sjekke om din klubb er berettiget kan du søke her:  http://www.friidrett.no/om-nfif/sok-etter-klubbgruppe

Hvis du ikke er berettiget til å delta på NM må du enten melde deg inn i en godkjent klubb/forening eller melde deg på M7T Ultra, da løper du også Ultra, men utenfor NM klassen.