Straumemila 2021

Med bakgrunn i regjeringen sin plan med gjenåpning av landet, ser vi at det vil være svært usikkert om at vi kan avholde Straumemila som normalt den 30.mai. Vi har derfor valgt å utsette årets arrangement til 15.august, da det er større mulighet for at vi kan avholde en normal utgave av Straumemila.