Skjærgårdsrittet 2023

Start tidspunkt & puljer:
Kl 08:00: Pulje 9 - Tid 3:00 - 5:00 (18-25 km/t)
Kl 09:00: Trim 40 km
Kl 09:15: Pulje 1 - 7 (Startintervall hvert 5. minutt)
Kl 09:35: Pulje 8 - Team Rynkeby Vestland
Kl 10:00 - 12:00: Familietur / Alle Barn Sykler 10 km (Start fra Rong Senter)

CK Sotra ønsker at alle skal være i mål innen kl 13:00. Hvis du forventer å benytte noe særlig mer tid en 3:00 på 85 km, ber vi deg om å starte i puljen kl 8:00.

Påmeldingen er stengt