IL Jotun/ÅTIL Ski /Hydro ØÅBIL ynskjer velkommen til den 36 utgaven av Vettisløpet.

Trim: Ta turen innan 15.10.2021 - betalt påmelding og få registerert din trimtur og deltagelse for Vettisløpet i 2020. Pris Kr 100,-

Alle lister for foregående løp blir justerte og oppdaterte og års premier levert.

Aktiv: Meld deg på - register deg som brukar - betal påmelding og gå inn på di eiga Eq side (Min side) og registerer tiden du har brukt. Registering av tider er åpent fra 26.09.2021 til og med 15.10.2021. Pris Kr 150,-

Aktive Kr 150,- Trim Kr 100,-

Er du medlem i Hydro BIL dekkar dei påmeldingen, da legg du inn Hydro BIL som klubb og får refundert påmeldingsavgifta.

Det blir trekt ut premiar blant alle deltakarar.